Gis baza vaskularne flore Republike Srpske je registar podataka o rasprostranjenju i taksonomiji viših biljaka u Republici Srpskoj. Kao takva podrazumijeva stalni posao na prikupljanju i objedinjavanju postojećih i novih informacija o flori RS.

Za sada se možemo pohvaliti sa 69837 prikupljenih prostornih podataka o flori Republike Srpske, koji se odnose na 2683 taksona na nivou vrste i podvrste, razvrstanih u 705 rodova, 122 familije i 45 redova.

Bazu možete pretraživati na dva načina:

  • jednostavnim unosom imena (ili dijela imena) vrste u formu za pretragu, ili
  • pretraživanjem ček-liste biljnih vrsta.

Karta lokaliteta u RS