Gis baza vaskularne flore Republike Srpske je registar podataka o rasprostranjenju i taksonomiji viših biljaka u Republici Srpskoj.

Rad na prikupljanju literaturnih podataka o vaskularnoj flori Republike Srpske je završen i zajedno sa našim neobjavljenim podacima raspolažemo sa ukupno 191287 nalaza vaskularne flore Republike Srpske, koji se odnose na 3697 taksona na nivou vrste i podvrste.

Rezultati su objavljeni u publikaciji:
Stupar V., Milanović Đ., Brujić J. (2021). Vaskularna flora Republike Srpske. Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Banja Luka: 499 str.

Bazu možete pretraživati na dva načina:

  • jednostavnim unosom imena (ili dijela imena) vrste u formu za pretragu, ili
  • pretraživanjem ček-liste biljnih vrsta.